DSC01092

Idag printar vi de flesta dekalerna i vår storformatsprinter. Men vi kan även screen-trycka dekaler vid behov.