IMG_0379 IMG_0380

Vi har designat och tar fram dekoren till Scanias lånebilar i hela Sverige. Vi brukar också vara de som applicerar dekoren i Stockholmsområdet.